Model and measurement studies on stages of prosthetic gait.   

  ProstheticLimb.info


 


Stellingen

 1. Het is onmogelijk om symmetrisch te lopen met een mechanisch prothesebeen, tenzij extra inspanningen worden verricht om de tekortkomingen in het prothesebeen te compenseren. (dit proefschrift)
   
 2. Verbeteren van de functionele vaardigheid, in plaats van het verminderen van asymmetrie, kan leiden tot een verbetering van de mate van tevredenheid bij de prothesedragers. (dit proefschrift)
   
 3. Het verdient de voorkeur om in onderzoekssituaties eenvoudige specifiek ontwikkelde wiskundige modellen te gebruiken voor het modelleren van fenomenen die optreden in het dagelijks leven. (dit proefschrift)
   
 4. Een acceptabele en valide uitspraak is alleen mogelijk indien de aannames in een model op basis van variabelen en parameters bekend zijn en de voorspellingen van het model zijn getest. (dit proefschrift)
   
 5. Ook in de wetenschap zijn twee regels heel belangrijk. De eerste regel is dat je nooit te veel moet vertellen.
   
 6. Een voordeel van lang over een proefschrift doen is dat de relevantie tijdens het schrijven al duidelijk wordt.
   
 7. De tijd werkt als een filter over de data.
   
 8. In het moderne revalidatieonderzoek zijn zowel loopjes als loopjes van belang.
   
 9. Wat ook niet in een enkel moment is uit te leggen is dat een enkelmoment slechts een enkel moment is en een impuls niet. (zie Aline H. Vrieling, PhD Thesis, stelling 8.)
   
 10. Voor lopen bestaat geen stappenplan.
   
 11. Om het systeem stabiel te houden moet je af en toe door rood rijden, of tenminste door oranje.
   
 12. Iedereen is gek op zijn eigen manier. (Kees Nooij)
   
 13. Brand is erger. (Wim Gelderloos)
   
 14. Als fysiotherapeut wil je almaar meer, maar soms moet je iemand vertellen dat het zo goed is. (Gerard Kuipers)
   
 15. Als lopen een gecontroleerde valbeweging is, dan is denken een bijgestelde misvatting. (Hans Vaihinger)
   
 16. Ook gevoelsmensen raak je met argumenten. (samen met Riemer Vegter en Michel Brink)
   
 17. In het hoger beroepsonderwijs stelt men dát waarover men in het wetenschappelijk onderwijs vragen stelt.
   

 

Back to top


www.vanKeeken.org
www.ProstheticLimb.info